Oblíbené

182 oblíbených alb 84 oblíbenců

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

mysikrysa
více  Zavřít popis alba 
 • minulou středu
 • 7 zobrazení
 • 0
 • 00
vladko00
Po návšteve solných baní vo Wieliczke sme sa zastavili v Krakowe. Album z královského hradu Wawel.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.12.2018
 • 18 zobrazení
 • 4
slavikbezruze
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 2.5.2018
 • 15 zobrazení
 • 4
 • 99
ooseneb
26 komentářů
 • 31.8.2019
 • 32 zobrazení
 • 8
 • 2626
ooseneb
18 komentářů
 • minulý pátek
 • 33 zobrazení
 • 12
 • 1818
kolinek
33 komentářů
 • minulý týden
 • 37 zobrazení
 • 9
 • 3333
handysto
... cestou zpět z křížové cesty
více  Zavřít popis alba 
17 komentářů
 • letos v září
 • 13 zobrazení
 • 4
 • 1717
slavek-m
Po cestě na Mt. Ellioir jsme se zastavili u jedné silnice, protože jsem dostal tip na bohatou lokalitu vemeníku Platanthera dilatata. Místo se nachází v rezervaci kmene Skokomish. K této orchideji jsme se dostali již v albu o zeleném druhu vemeníku, kde jsem slíbil, že o tomto bílém bude jin album. Zde tedy je. Stejně jako o předchozím místě, i o tomto jsem se dozvěděl od Chelsey, Rona a Ricka. Vemeník Platanthera dilatata se vyskytuje na velké části Severní Ameriky. Roste na vlhkých loukách, rašeliništích a v okolí vodních toků a komunikací. Rostlinka to může být malá (10 cm) ale i velmi statná (130 cm) - pak jde o nepřehlédnutelnou rostlinu s mohutným klasem sněhově bílých květů zářících v okolním porostu.
více  Zavřít popis alba 
12 komentářů
 • 17.6.2019
 • 18 zobrazení
 • 6
 • 1212
handysto
Křížová cesta vede od kostela sv. Martina k šibeničnímu vrchu,
kde se ve starých dobách vykonávalo hrdelní právo.
Nechal ji vybudovat Franz Killian. Vysvěcena byla 4.6.1878 misionáři.
V roce 1991 byla opravena. (Třešť 1349-2001, str.84)
více  Zavřít popis alba 
22 komentářů
 • letos v září
 • 12 zobrazení
 • 5
 • 2222
handysto
další část výstavy se týkala historie řemesel a proměny města: porovnání historie a dnešní doby ve fotografiích.....
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • letos v září
 • 8 zobrazení
 • 3
 • 66
handysto
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
Třešťská pobočka Muzea Vysočina Jihlava sídlí od roku 2003 v prvním patře Schumpeterova domu.
V současnosti jsou pro návštěvníky připraveny tyto expozice:
- Betlémářství v Třešti a okolí - ukázky vývoje betlémařské tradice
- Zámecký pokoj - nabízí ukázku z rozsáhlého inventáře třešťského zámku. Jedná se především o nábytek a rodinné portréty posledních dvou panovnických rodů zdejšího panství.
- J. A. Schumpeter - dům, který se stal sídlem muzea, patřil v minulosti rodině Schumpeterů. Z této významné rodiny místních továrníků pocházel i světově proslulý ekonom J. A. Schumpeter, který se v Třešti narodil v roce 1883.
- Zaniklý třešťský průmysl - přenese návštěvníky do doby průmyslového rozkvětu města. Připomíná výrobu kvalitního sukna, šití konfekce, uniforem, stejnokrojů a čepic. Najdete zde i věhlasné hodinové skříně, rádiové a televizní skříňky a sektorový nábytek. Sortiment výrobků ze dřeva doplňovaly malé dílny na výrobu šachových figurek, houslí a dýmek a tradiční lidové betlemářství. Nechybí produkty sirkoven – mnoho typu zápalkových krabiček s poutavými, barevnými nálepkami často provedenými v duchu secese, které se vyvážely prakticky do celého světa.
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • letos v září
 • 11 zobrazení
 • 3
 • 1313
handysto
Betlémy a betlémáři v Třešti. Poezie, hudba, výtvarné umění – to vše bylo a je navždy poznamenáno příběhy dob dávno minulých. Biblický příběh o narození chudého dítěte v opuštěném chlévě, o solidaritě chudých, spěchajících se svými dary ve snaze pomoci tomu potřebnějšímu ,než jsou oni sami,byl vždy přístupný lidským citům a srdcím, vedl od svého vzniku řadu umělců ke ztvárnění. Také lidoví umělci inspirovaní církevním uměním přijali zvěstování o narození dítěte za vlastní pro jeho obsahovou blízkost, krásu a kouzlo. To je jeden z důvodů vzniku betlémů, jejichž lidovost spočívá právě ve vyjádření představ a názorů lidových umělců. Ve 2. polovině 19. století se začínají objevovat betlémy dřevěné, které po roce 1860 postupně zatlačovaly betlémy papírové. První dřevěné figurky se dostaly do Třeště z jiných oblastí (tyrolského typu, z Králík a pod.) a byly také pořizovány od řezbářů v Jihlavě a okolních městečkách, nejvíce od Františka Klause ze Stonařova a od rodiny Boudných z Brtnice. Prvním pravděpodobným třešťským autorem – řezbářem byl truhlář Matěj Suchý (1820 – 1909). Obdobně jako mezi průkopníky papírových betlémů se řadili soukeníci, mezi první tvůrce dřevěných figurek se řadili truhláři. Rozvoj nábytkové výroby a hlavně výroba vyřezávaného nábytku a hodinových skříní vytvořila podmínky pro vznik lidového řezbářského umění.
Truhláři, tesaři, ale nakonec i ševci a krejčí – prostě lidé s výtvarným nadáním a šikovnýma rukama se učí jeden od druhého, zpočátku se i napodobují, ale osobitou řezbou a vlastními tvůrčími nápady se začínají odlišovat, takže zkušený betlémář – znalec dnes snadno pozná autora figurek.
A tak po prvním třešťském tvůrci Suchém se objevuje celá plejáda lidových řezbářů. Významnou byla řezbářská rodina Brázdů, František Janák a jejich další pokračovatelé, jako lidový všeuměl Josef Liška, Jan Brožek, František Vrátil a další. Mezi tvůrce betlémů nutno započítat i tvůrce pastoušek, salaší, zbořenišť, stromů a měst.
Zvláštní místo mezi třešťskými betlémy zaujímal pohyblivý betlém Adolfa Bumbálka, který nejen sám vyřezal celý betlém, ale zhotovil i pohyblivý mechanismus. Betlém se od smrti tvůrce (1953) nestaví.
Základními komponenty třešťských betlémů je většinou středově umístěné zbořeniště (místo narození), město a volná krajina se stromy, drobnými stavbami selských usedlostí a salaší vytvořená podle fantazie betlémáře z pařezů a mechu. Pařezy budí dojem holých, rozeklaných romantických skal a mech zdání zelených lučin a pastvin pro pasoucí se stáda oveček. Třešťské betlémy jsou vytvářeny jako dioráma, kde se krajina pozvolna zvedá k horizontu až přejde nepozorovaně v malovanou krajinu zvanou “lončoft”. Mezi nejznámější autory malovaných krajin patří ze starší generace tvůrců Jiří Šiftař, František Růžička. Nyní některé betlémy mají až 500 figurek a mnohá díla dosahují délky až 7 metrů. Při podrobném pohledu na betlémy pozorný a vnímavý návštěvník pozná, že nejsou jen inscenací biblického příběhu, ale i obrazem života, oblečení a tužeb prostého lidu. Jsou tedy odrazem názorů jeho tvůrců, a proto kulturně historický význam betlémů je nesporný. A osud třešťských betlémů?
V 60. – 70. létech se v Třešti stavělo 30 až 35 betlémů. V sezóně 1988/89 jich bylo postaveno 23. V roce 1990 se počet betlémů znovu začal zvyšovat, takže v sezóně 1992/93 stálo v bytech obyvatel Třeště už opět více jak 30 betlémů. Některé se svojí velikostí neřadily k největším, ale všechny pocházely z třešťské, a co je podstatné, většinou i ze současné dílny třešťských autorů – lidových řezbářů. Betlémářství jako součást lidové tvořivosti je ve své podstatě kolektivní záležitostí a jen ve společenství jednotlivých tvůrců má záruku přežití. I když každý betlémář a tvůrce figurek a staveb tvoří samostatně, potřebuje porovnávat i soutěžit, zdokonalovat a učit se v kolektivní spolupráci a tím růst ve vlastní tvorbě. A ta je v třešťském případě stále zastoupena ještě dost velkým počtem betlémářů a tvořících autorů.
Lze právem tvrdit, že Třešť je ojedinělou a celostátně významnou lokalitou betlémářství v České republice a bylo by neodpustitelnou chybou chodit nevšímavě kolem a nevytěžit potřebné poznatky po kulturně historické stránce i po stránce odborného výzkumu z její vyjímečnosti. Podporovat tento úsek lidové umělecké tvořivosti a nedat mu zaniknout by mělo být povinností všech, do jejichž sféry činnosti betlémářství spadá.
Životaschopnost této krásné a ušlechtilé tradice zaručuje do budoucích let skutečnost, že v Třešti tvoří v současné době 8 – 10 lidových řezbářů – amatérů z různých profesí, jako je Josef Bílý, Jan Bukvaj, Ondřej Rešl, Alois Roháček, manželé Metoděj a Marie Roháčkovi a další. Lze tedy říci, že tradice lidového betlémářství v Třešti má ze strany betlémářů zatím všechny předpoklady a podmínky, aby nezanikla.
Každoročně po celou vánoční dobu (od 26. prosince do 2. února) jsou betlémy místních betlémářů přístupny nejširší veřejnosti. Návštěvníci města tak mohou každoročně navštívit na 20 betlémů jak v třešťských domácnostech přímo u jejich tvůrců, tak i v místní pobočce Muzea Vysočiny na náměstí v Schumpeterově domě. Všichni betlémáři rádi uvítají každého návštěvníka, využijte proto i Vy této příležitosti a prohlédněte si třešťské betlémy podrobněji.
Poměrně novou tradicí je Dřevořezání, které přesáhlo hranice nejenom města, ale i republiky. Každým rokem na začátku července se na náměstí pod největšími slunečními hodinami schází řezbáři z celé republiky i ze zahraničí a vyřezávají figurky. Každoročně tak přibývá do společného betléma více jak 20 postaviček ve velikosti 10-14 cm. Každý návštěvník má možnost si vyzkoušet vyřezávání do špalíků dřeva zapůjčenými nástroji. Setkání je doplněno kulturním programem. Tento společný betlém je vystaven v expozici Spolku přátel betlémů. V průběhu několika ročníků Dřevořezání vznikla Svatá Rodina v nadživotní velikosti, která je umístěna u Třešťského potoka v ul. Na Hrázi. Vánoce v Třešti jsou po celý rok.
více  Zavřít popis alba 
13 komentářů
 • letos v září
 • 11 zobrazení
 • 3
 • 1313
igor-74
pozoruhodný švihlík krutiklas je jednou z nejvzácnějších rostlin evropy. ještě v polovině 20. století u nás rostl zhruba na 100 lokalitách, ale většina z nich v 2. polovině 20. století zanikla. dnes ho najdeme na posledních třech místech. nejznámější a nejnavštěvovanější je NPP švařec na vysočině. návštěvou švařce jsem si splnil jeden ze svých snů.
více  Zavřít popis alba 
61 komentářů
 • 19.8.2019
 • 60 zobrazení
 • 11
 • 6161
hajenas
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
24 komentářů
 • v pondělí
 • 35 zobrazení
 • 11
 • 2424
slavikbezruze
více  Zavřít popis alba 
26 komentářů
 • 2.9.2018
 • 23 zobrazení
 • 6
 • 2626
slavek-m
Po dlouhém kochání se v pralese Quinault Rainforest jsme se vydali dále proti toku řeky Quinault údolím až do míst, kde se k jednomu z jejích ramen připojuje Graves Creek. Odtamtud se dá jít podél obou říček - Quinault River zde přechází z širokého údolí do úzké a hluboké rokle - a je divoká, plná nádherně čisté a blankytně modré vody. Po cestě toho mnoho nepotkáváme - snažíme se jít svižně - jsou to 4 km do kopce a slunce se pomalu sklání z kopce kolem údolí. Docházíme k Pony Bridge - řeka Quinault je zde zařízlá do skal. Dere se s urputností horské řeky napájené tajícím sněhem a ledem. Po cestě jsme několikrát slyšeli medvědy - jednoho jsme i viděli. Moc se mu naše přítomnost nelíbila a odešel za horizont ve svahu. Fotku jsem nestihl udělat ani dokumentační. Po cestě nazpět, kdy rokli zalil stín a chlad, jsem nakonec potkal několik bradáčků srdčitých - hustě rostoucí s klintonkou (odkvetlá) na padlém kmeni. Po cestě na motel v Aberdeen jsem se ještě párkrát zastavil a alespoň na rychlo vyfotil široké údolí řeky Quinault plné naplavenin - zde se řeka na mnoha větví do několika ramen, aby se o pár set metrů zase spojila a opět rozdělila, a tak stále dokola. Je zde stále se měnící krajina plná štěrku, a tam, kde je ho více, i malých hájů a lesíků. Ty se však za pár let až desetiletí zase posunou jinam, až povodně z tajícího sněhu opět přemodelují zdejší krajinu.
více  Zavřít popis alba 
28 komentářů
 • 16.6.2019
 • 23 zobrazení
 • 6
 • 2828
hajenas
více  Zavřít popis alba 
18 komentářů
 • léto
 • 33 zobrazení
 • 8
 • 1818
kesyl-foto
Stručná reportáž z pouti a hodů v Němčanech.
více  Zavřít popis alba 
61 komentářů
 • minulou neděli
 • 40 zobrazení
 • 10
 • 6161
iva-63
Hradec Králové, PP Na Plachtě - rybník Kříž - U dvou šraňků - PR Mazurovy chalupy - PP Sítovka - U císařské studánky - Nový Hradec Králové (asi 17 km)

Hlavním cílem mého výletu byla přírodní rezervace Mazurovy chalupy, kam jsem se vypravila za silně ohroženým hořcem hořepníkem. Nekvetl, ale kvetly tam aspoň stovky krásných růžových ocúnů. A ostatně i samotná procházka Hradeckými lesy je příjemná.

Podobné album z r. 2016 viz Hradecké lesy, ocúny a hořec hořepník"

Přibližná mapa: https://mapy.cz/s/lozorasenu
více  Zavřít popis alba 
51 komentářů
 • minulý čtvrtek
 • 27 zobrazení
 • 3
 • 5151
kolinek
více  Zavřít popis alba 
14 komentářů
 • 6.9.2019
 • 50 zobrazení
 • 5
 • 1414
zhusijan
Mokré louky. Zlatá stoka. Koupaliště Ostende.
Kategorie: příroda
více  Zavřít popis alba 
 • léto
 • 8 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

reklama